Kontakt

Kierownik Katedry Chemii Fizycznej
prof. dr hab. inż. Janusz Stangret, prof. zw. PG

 

Adres:
Katedra Chemii Fizycznej
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 GDAŃSK
Polska

Telefon:  (048) (58) 347-12-83
Fax: (048) (58) 347-26-94
E-mail: stangret@chem.pg.gda.pl